Investujeme.cz – 12. 12. 2014

Česká asociace věřitelů podporuje zákonné vymezení exekučně nezabavitelných věcí
Česká asociace věřitelů podporuje projednávanou změnu občanského soudního řádu, která upřesňuje výčet exekučně nezabavitelných movitých věcí (ST 181). Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků a přispěje ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, patří k dlouhodobým cílům asociace. Novela ovšem musí být koncipována tak, aby neměla negativní dopad na uspokojení práv věřitelů.
Celý text naleznete ZDE.
ČvP
ČvP