Hypoindex.cz – 1. 3. 2016

Věřitelé nemohou paušálně odpovídat za solventnost dlužníků
Mají-li se podílet na exekučních nákladech, nesmí být nadále krácena jejich práva (Tisková zpráva: Česká asociace věřitelů)
Česká asociace věřitelů vnímá závažné sociální i ekonomické problémy spojené s nárůstem tzv. multiexekucí. Zachování stability exekutorských úřadů je zásadní podmínkou dlouhodobě efektivního fungování systému vymáhání pohledávek. Velká část věřitelů ovšem z povahy věci nemůže nést odpovědnost za solventnost svých dlužníků. Mají-li se i přesto nově podílet na úhradě exekučních nákladů, musí být zároveň ochráněna a posílena jejich práva. Zavedení povinných záloh na náklady exekuce v žádném případě nemůže jít ruku v ruce se zavedením exekutorské teritoriality nebo rozvolňováním institutu osobního bankrotu.
Celý text naleznete ZDE.
ČvP
ČvP