Haló noviny – 29. 4. 2015

Novela o exekucích je spíše kompromisní
Novela občanského soudního řádu, která má zabránit divokým exekucím, právě prochází konečným hlasováním. Zatímco podle Exekutorské komory zhorší přístup dlužníků a věřitelů k právu, podle KSČM se jedná spíše o kompromisní řešení.
Novela počítá s omezením úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí. Prodej reality by mohli exekutoři nařídit kvůli pohledávkám na výživném a náhradě újmy na zdraví nebo újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Sněmovna by v novele měla také rozšířit a zpřesnit seznam věcí, které by exekutor nemohl dlužníkovi doma zabavit.
Celý text naleznete v souboru níže.
ČvP
ČvP