Ekonom – 8. 9. 2016

30 největších absurdit
Týdeník Ekonom se zeptal firem, podnikatelů i asociací, jaká byrokracie jim nejvíc vadí či komplikuje byznys.
...
12. Zaměstnanec v exekuci, peklo pro zaměstnavatele
Exekuce je nejen osobní tragédií dlužníka, ale také tragédií pro zaměstnavatele. Octneli se zaměstnanec v exekuci, vyplývá z toho firmám mnoho povinností. „První povinnosti související s exekucí zaměstnance vznikají zaměstnavateli zpravidla okamžikem, kdy je mu doručen příkaz soudního exekutora k provedení exekuce srážkami ze mzdy zaměstnance.
Ode dne jeho doručení je zaměstnavatel povinen provádět tyto srážky,“ vysvětluje prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. Povinností zaměstnavatele je nicméně také výši těchto srážek spočítat podle legislativy o způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky. Vůbec nejhorší je případ vícenásobných exekucí, kdy by měl zaměstnavatel navíc ještě hlídat, které dluhy se mají splácet přednostně. Podceňovat tuto agendu se nevyplatí: v případě nedodržení povinností může zaměstnavateli dlužníka hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun, nebo dokonce žaloba ze strany věřitele.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP