Česká justice.cz – 3. 6. 2018

Soudce Zadražil: Oddlužovací novela bude mít negativní dopad na rychlost insolvenčního řízení
Podle místopředsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem Tomáše Zadražila loňská novela insolvenčního zákona nevedla k odbřemenění soudů, ale spíše k proměně jejich agendy. Podle něj by měli mít insolvenční správci obdobné postavení jako mají soudní exekutoři. Zadražil to prohlásil na sympoziu k problematice exekucí a insolvencí, které se konalo 24. května v Paspově sále na pražském Smíchově. Hlavním tématem byla zejm. oddlužovací novela, která podle Zadražila přinese soudům nárůst počtu případů, což bude mít negativní vliv na rychlost jejich vyřizování.
Sympozium organizované Stálou konferencí českého práva a Českou asociací věřitelů bylo věnováno exekucím a insolvencím, a to v kontextu nyní projednávané oddlužovací novely z dílny ministerstva spravedlnosti. Po již tradičním přivítání ze strany Karla Havlíčka se slova ujal prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP