Česká-justice.cz – 10. 7. 2019

Anketa: Měla by se ČR inspirovat slovenskou novelou, která lidem zastavila staré exekuce?
Se slovenskou právní úpravou nelze než nesouhlasit. Ostatně podobné legislativní počiny jsou dnes i zde, v České republice. Na jednu stranu je zřejmé, že některé exekuce jsou skutečně vedeny po mnoho let zcela bezúčelně a bezvýsledně, což není optimální stav asi pro nikoho. Na druhou stranu poslední dva roky v souvislosti s celkovou hospodářskou prosperitou jasně ukazují, že někteří dlužníci, u kterých se exekuce již jevila jako marná, mohou i po několika letech začít splácet. Mělo by tedy zůstat výhradně na věřiteli, jak se svou pohledávkou – majetkem naloží. Ostatně jemu nezbývá než věřit, že se situace u dlužníka zlepší a ten pohledávku uhradí.
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP