Česká justice – 5. 5. 2018

Šéf asociace věřitelů: Nulová varianta oddlužení je nepřijatelná a dlužníkům nepřináší motivaci
Ze současné situace v oblasti oddlužení vyplývá, že více než 40 procent dlužníků je dnes v průběhu pěti let schopno splatit více než 50 procent dluhu, 16 procent dlužníků pak splatí dokonce 100 procent svých závazků. Po schválení navrhované oddlužovací novely insolvenčního zákona by k takovému uspokojení již nedocházelo, protože oddlužení by v případě těchto lidí bylo ukončeno již po třech letech splněním padesátiprocentní hranice, varuje předseda České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Zúčastnil jste se semináře v Poslanecké sněmovně k oddlužovací novele insolvenčního zákona. Co z něj vyplynulo?
Na semináři zazněla celá řada zajímavých myšlenek, jak se postavit k nadměrné zadluženosti části českých občanů a upravit adekvátně tomu podmínky oddlužení fyzických osob. Za vůbec nejzajímavější ale považuji postřeh docenta Bohumila Havla z Ústavu státu a práva Akademie věd, který upozornil na to, že bychom při úvahách o těchto změnách měli rozlišovat mezi dlužníky, kteří se zadlužili před 1. prosincem 2016, a po něm. Tedy před a po okamžiku, kdy vstoupil v účinnost zákon o spotřebitelském úvěru. S touto úvahou se naprosto ztotožňuji.
Celý rozhovor naleznete ZDE.
ČvP
ČvP