Česká justice – 30. 3. 2018

Česká asociace věřitelů: Osvoboďte dlužníky od úroků
Máme-li mít nulové oddlužení, musíme být schopni důsledně rozlišovat případy rozmařilých a nezodpovědných dlužníků, a těch, kdo jsou v tíživé situaci z omluvitelných důvodů. Insolvenční správce je povinen bdít nad tím, zda dlužník vykonává tu práci, která odpovídá jeho schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu a je v daném místě optimálně placena. Zachovat současnou délku oddlužení, ale ulevit dlužníkům například tím, že by za danou dobu museli splatit pouze třicet procent původní jistiny, nikoli celého dluhu. Takové jsou připomínky odborníků k návrhu novely insolvenčního zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení.
Sněmovna před týdnem navzdory kritice z řad ODS v úvodním kole podpořila vládní novelu insolvenčního zákona, podle níž by do procesu oddlužení mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Lidé by museli splatit tolik, kolik by byli schopni. Předloha přečkala návrh ODS na vrácení vládě k dopracování a zamířila k posouzení do ústavně právního a sociálního výboru. V nich zřejmě dozná změn. 
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP