Česká justice – 12. 1. 2016

Reforma eJustice: Platba soudního poplatku kartou nebo přidělení soudce počítačem
Klíčové informační systémy spisové služby jsou technicky zastaralé, což v budoucnu může přinést bezpečnostní rizika. Podle Ministerstva spravedlnosti není možné dopustit, aby se některé organizační složky resortu justice ocitly bez funkčních informačních systémů spisové služby a nemusely by moci vykonávat svoji činnost. Podle Ministerstva je pro zabránění takového stavu třeba přijmout „Resortní strategii pro rozvoj eJustice pro léta 2016-2020“.
Celý článek ZDE.
ČvP
ČvP