ČIANEWS.CZ – 12. 5.2014

Česká asociace věřitelů odmítá zavedení principu teritoriality v exekučním řízení

Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí s přijetím novely exekučního řádu navrhované skupinou poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit), která má nahradit dosavadní celorepublikovou působnost exekutorských úřadů principem krajské teritoriality. Navrhovaná změna zásadně poškodí věřitele v České republice, neboť jim odebere právo svobodné volby exekutora, způsobí významné snížení vymahatelnosti pohledávek a zároveň zvýšení souvisejících administrativních nákladů.
Celý text naleznete ZDE.

 

ČvP
ČvP