Advokátnídeník.cz – 28. 5. 2019

Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra. Sympozium České asociace věřitelů
Česká asociace věřitelů uspořádala 24. května 2019 v historické budově Staropramen v Praze odborné sympozium Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra. Akce je zařazena do projektu Pražské právnické jaro 2019. Sympozia se zúčastnila řada představitelů veřejného a politického života. Zazněly na něm zkušenosti exekutorů, dalších subjektů v procesu vymahatelnosti práva, podnikatelů, významných oborových uskupení a také neziskových organizací. Na to, jak upravit současné fungování exekucí, se ovšem názory expertů liší. „Jsem rád, že se odborníci z řad zákonodárců i právnického stavu shodli na tom, že i nadále musí platit pravidlo, že dluhy se mají platit. Značná shoda panovala také na pojmenování příčin současného vysokého počtu předlužených českých občanů a potřebě tento problém co nejdříve vyřešit,“ zahájil sympozium JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP