Konference Insolvence 2015 přinesla cenné postřehy k aktuálním otázkám insolvenčního řízení

24. 6. 2015
V pátek 12. června 2015 se v konferenčním centru CITY v Praze konal již druhý ročník Konference Insolvence, kterou letos partnersky podpořila i Česká asociace věřitelů. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila i řada advokátů, advokátních koncipientů, ekonomů a zástupců velkých věřitelských společností. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů a zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR.
Dopolední část programu byla věnovaná ryze odborným přednáškám. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Luboš Dörfl pohovořil o plánovaných změnách insolvenčního zákona, především pak o změnách vedoucích ke zvýšení ochrany poctivého věřitele a k zamezení spekulativních návrhů.
 
Zástupkyně Spolku moravských insolvenčních správců Ing. Mgr. Eva Hepperová posluchačům blíže představila problematiku DPH v insolvenčních řízeních a vysvětlila, jak postupovat v případech, kdy se insolvenční správce v průběhu trvání insolvenčního řízení stane z neplátce DPH plátcem a pobírá zálohy na odměnu, ze kterých však neodvádí DPH.
 
Následující příspěvek Mgr. Rostislav Krhut, místopředsedy Krajského soudu v Ostravě, pojednával o příjmech v oddlužení a jejich klasifikaci. Pozornost byla věnována především jistým specifikům, s jakými je nutné k jednotlivým příjmům přistupovat.
 
Předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michal Žižlavský přednášel o testech insolvence korporací a o rozhodovacích analýzách. Objasnil podstatu i pozitivní dopad povinnosti manažerů provádět testy insolvence před nakládáním se zdroji korporací a představil nástroje insolvenčních správců a věřitelů, které mohou použít pro dosažení navrácení odčerpaných prostředků zpět do majetkové podstaty dlužníka.
 
Odpolední program pokračoval po přestávce panelovou diskuzí, jejíž první část byla zaměřená výhradně na připravovanou novelu insolvenčního zákona. A ve druhé části byly projednány aktuální otázky insolvenčního řízení. Čtyřlístek odborníků, kteří se svým samostatným příspěvkem vystoupili již dopoledne, doplnili při panelové diskuzi JUDr. Tomáš Zadražil, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kozák, místopředseda Krajského soudu v Brně, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, a Mgr. Pavla Plachá, zástupkyně legislativního odboru pro insolvenční právo Ministerstva spravedlnosti ČR.

ČvP
ČvP