I v roce 2017 pořádáme semináře pro věřitele-účastníky insolvenčního řízení

9. 1. 2017
Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje a společností DC Group, spol. s r.o. pořádáme již druhým rokem pravidelné semináře pro věřitele zaměřené na problematiku prověřování obchodních partnerů, předcházení vzniku nedobytných pohledávek a řešení pohledávek v rámci insolvenčního řízení.
Obsah seminářů:
1. Prověřování platební morálky zákazníků před poskytnutím plnění na fakturu. Nejčastější chyby dodavatelů-věřitelů.
2. Řešení pohledávek před prohlášením konkurzu a dále ve spolupráci s insolvenčním správcem i po prohlášení konkurzu.
3. Webová služba k řešení pohledávek přímo z firemního informačního systému.
 
První semináře v tomto roce se uskuteční dne 27. ledna a 27. února 2017 v Praze.
Účast na seminářích je bezplatná.
Bližší informace o seminářích a podmínkách účasti naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP