Humanizace exekucí se ubírá správným směrem

4. 3. 2015
Na konci února došlo na jednání Ústavně-právního výboru k významnému posunu v projednávání aktuálních návrhů směřujících k humanizaci exekucí. ČAV dlouhodobě podporuje jasné vymezení exekučně nezabavitelných movitých věcí, zároveň však aktivně upozorňovala na některá úskalí původně předložené novely. Ostře se pak ohradila proti návrhu znemožňujícímu uspokojit pohledávky do 50 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti. Poslanci se nakonec v pozměňovacím návrhu shodli na kompromisním řešení.

Původní návrhy byly podle ČAV v některých bodech problematické tím, že nepřiměřeně omezovaly vymahatelnost práv věřitelů:
  •        Stanovení výčtu exekučně nezabavitelného vybavení domácnosti jako postel, pračka, lednička, stůl či nádobí, ovšem aniž by byla specifikována jejich hodnota (nemožnost zabavit luxusní vybavení, například starožitný nábytek)
  •        Vyloučení movitých věcí, jejichž cena zjevně nepřesahuje částku 1 000 Kč (vyloučeny i věci, které by mohly být velmi dobře zpeněžitelné a zároveň jsou pro dlužníka relativně snadno postradatelné, např. nářadí či okrasná keramika)
  •        Nemožnost uspokojit pohledávky do 50 000 Kč prodejem nemovitosti dlužníka (zcela zásadní omezení vymahatelnosti pohledávek)
  •        Omezení možnosti přikročit k více způsobům provedení exekuce současně (snížení efektivity vymáhání, riziko nekorektního nakládání dlužníka s movitým a nemovitým majetkem postižitelným až v rámci pozdějších kroků)

Díky připomínkám ČAV a dalších zainteresovaných subjektů byl nakonec přijat pozměňovací návrh, v němž:
  •        Byla specifikována hodnota vybavení domácnosti tak, že by neměla zjevně přesáhnout cenu obvyklého vybavení domácnosti
  •        Bylo vyškrtnuto ustanovení, podle kterého byly z exekuce vyloučeny movité věci s nižší než tisícikorunovou hodnotou
  •        Došlo ke snížení hranice výše pohledávek z původně navrhovaných 50 000 Kč na 30 000 Kč, do níž nebude možné uspokojit pohledávky nuceným prodejem nemovitosti dlužníka

V návrhu bohužel i nadále zůstalo omezení možnosti přikročit k více způsobům provedení exekuce současně. Za velký úspěch však lze považovat specifikaci hodnoty exekučně nezabavitelného vybavení domácnosti i ponechání možnosti postihovat movité věci, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1000 Kč. Jako částečný úspěch vidí ČAV snížení hranice, do níž bude možné uspokojit pohledávky nuceným prodejem nemovitosti, na 30 000 Kč.
ČvP
ČvP