Do 30. června 2014 musí obchodní společnosti upravit své stanovy

11. 6. 2014

Už jen 14 dní mají obchodní společnosti na to, aby ve svých listinách provedly úpravy plynoucí z nového občanského zákoníku. Novým právním předpisů musí přizpůsobit například stanovy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy či odměňování. Povinnost provést tyto změny do 30. června tohoto roku se týká veřejných obchodních společností, komanditních společností, společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev. Spolky, fundace, ústavy a společenství vlastníků musí ke změnám přistoupit do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku, tedy nejpozději 1. ledna 2017.

ČvP
ČvP