Česká asociace věřitelů zvolila své výkonné a kontrolní orgány

1. 3. 2014

Dne 1. března 2014 proběhla první členská schůze České asociace věřitelů, jejímž předmětem bylo projednání organizačních a správních záležitostí asociace a volba jejích výkonných a kontrolních orgánů. Členy Výboru ČAV byli jmenováni JUDr. Pavel Staněk, Ing. Jan Bureš, Mgr. Jana Poddaná, Ing. Ondřej Škorpil a Ing. Milan Vojkůvka. Do Kontrolní komise ČAV byli zvoleni Ing. Vít Komárek, Bedřich Vít, MBA, a Ing. Jana Zbořilová. Výbor ČAV následně zvolil prezidenta asociace, kterým se stal JUDr. Pavel Staněk. Viceprezidentem byl zvolen Ing. Jan Bureš. Dále byla členy schválena úprava stanov ČAV, její organizační a jednací řád.
 

ČvP
ČvP