ČAV se zúčastnila semináře „Princip teritoriality v exekučním řízení“ v Poslanecké sněmovně

29. 4. 2014

Dne 17. dubna 2014 se v Poslanecké sněmovně konal seminář poslance Marka Černocha pod záštitou ústavně právního výboru na téma „Princip teritoriality v exekučním řízení“. Své argumenty pro a proti zavedení územního principu působnosti exekutorských úřadu přednesli zástupci Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie, Exekutorské komory, Platformy pro teritorialitu exekutorů, České asociace věřitelů, České bankovní asociace a Člověka v tísni. JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů poukázal na negativní důsledky navrhované změny pro věřitele, především snížení vymahatelnosti pohledávek a zvýšení administrativních nákladů. Dále poukázal na neblahé důsledky pro spotřebitele, justici i státní rozpočet. S jednotlivými argumenty se můžete blíže seznámit v následující prezentaci.

ČvP
ČvP