ČAV vystoupila na konferenci Budoucnost (ne)splácení dluhů v České republice

16. 3. 2015
Ve čtvrtek 12. března 2015 pořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) konferenci nazvanou Budoucnost (ne)splácení dluhů v České republice. Odborné diskuze na téma místní příslušnosti soudních exekutorů se zúčastnilo jedenáct významných osobností z řad advokátů, soudních exekutorů, podnikatelů a bankéřů, za ČAV vystoupila advokátka Jana Bartošková. Pozvání přijal také místopředseda Ústavně-právního výboru Sněmovny parlamentu ČR Pavel Blažek a belgický soudní exekutor Alex Dockers. 
Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na tom, že zavedení tzv. principu teritoriality by poškodilo všechny strany a mohlo zásadně ohrozit vymahatelnost pohledávek a stabilitu podnikatelského a bankovního prostředí. Jak ve svém příspěvku potvrdil Alex Dockers, snaha o omezení územní působnosti soudních exekutorů jde proti trendu v dalších evropských státech, kde naopak dochází k rozšiřování teritorií do větších celků (Belgie, Francie, Lucembursko, Španělsko, Estonsko), případně dokonce zavedení celostátní působnosti exekutorů (Nizozemsko).
ČvP
ČvP