ČAV uspořádala sympozium "Regulace spotřebitelských úvěrů"

12. 4. 2016
Dne 7. dubna 2016 se v pražském Paspově sále konalo sympozium "Regulace spotřebitelských úvěrů", které uspořádala Česká asociace věřitelů ve spolupráci Havlíček Brain Team v rámci Pražského právnického podzimu 2016.

Regulace spotřebitelských úvěrů je v současné době velmi skloňovaným tématem. Projednávaná legislativní úprava úvěrového trhu slibuje jeho pročištění, eliminaci současných právních mezer a zajištění větší ochrany spotřebitele. Dokáže v praxi skutečně dostát svým cílům? Vyváží adekvátně a spravedlivě práva věřitelů a dlužníků? Své názory na tuto problematiku přednesli odborníci z řad zástupců Parlamentu ČR, akademiků, právnických profesních komor a dalších významných oborových uskupení.

Sympoziem provázel JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Pražského právnického podzimu. Úvodní a závěrečné slovo pronesl prezident České asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk.

S příspěvkem vystoupili:

1. prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Fakulta sociálních věd UK v Praze
            Samoregulace a regulace spotřebitelských úvěrů

2. Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
            Co přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru finančním zprostředkovatelům a poradcům?

3. JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
            Spotřebitelé jako součást právního paradigmatu doby

4. Mgr. Roman Lada, viceprezident Soudcovské unie ČR
            Proč dlouhodobě věnujeme pozornost problematice ochrany spotřebitele?

5. JUDr. Rudolf Kožušník, vedoucí advokát PwC Legal ČR
            Elektronické sjednávání smluv o spotřebitelském úvěru – přinese nová úprava více právní jistoty?

6. Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR
            Zodpovědný přístup k exekucím a právní regulace spotřebitelských úvěrů 

7. JUDr. Helena Kolmanová, ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB
            Co přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru do výkonu dohledu

8. JUDr. Jan Chvojka, poslanec Parlamentu ČR
            Spotřebitelské úvěry v rukou zákonodárného sboru

9. Ing. František Laudát, poslanec Parlamentu ČR
            Spotřebitelské úvěry očima politika

10. JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv
            Spotřebitelské úvěry v kanceláři Veřejného ochránce práv

11. Mgr. Robert Němec, místopředseda České advokátní komory
            Nová regulace spotřebitelských úvěrů – aneb Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb

12. JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR
            O smyslu a důvodech aktuální úrovně ochrany spotřebitelů

13. JUDr. Jiří Pulz, CSc., generální tajemník České leasingové a finanční asociace
            Stanovisko ČLFA k navržené regulaci trhu se spotřebitelskými úvěry

14. Mgr. Filip Hanzlík, hlavní právník České bankovní asociace
            K charakteru tržního prostředí na poli poskytování spotřebitelských úvěrů po účinnosti zákona

15. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., katedra finančního práva Právnické fakulty UK v Praze
            Výkon dohledu nad spotřebitelskými úvěry

16. Ing. Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur
            Na koho se při přípravě zákona zapomnělo

17. Ivan Kahanec, výkonný tajemník Asociácie poskytovatelov spotřebitelských úverov
            Prehnaná regulácia na ochranu spotrebitelov podporuje úžerníkov

18. Mgr. Hynek Zoubek, místopředseda Městského soudu v Praze

            Neplatné rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách


Partneři akce: Finemoney, Legalcom advokátní kancelář, PwC Legal


V případě zájmu o kompletní fotogalerii se prosím obraťte na media@asociaceveritelu.cz.


Autorem fotografií je Michaela Heřmanová.
ČvP
ČvP