ČAV uspořádala kulatý stůl k exekutorské teritorialitě

28. 8. 2014
Dne 28. srpna 2014 uspořádala Česká asociace věřitelů kulatý stůl na téma Mají se věřitelé obávat zavedení principu teritoriality exekutorů?, jehož cílem byla zevrubná diskuze této problematiky se zástupci předních oborových asociací, svazů a dalších uskupení. Pozvání přijali zástupci Asociace inkasních agentur, Asociace realitních kanceláří ČR, České kanceláře pojistitelů, České leasingové a finanční asociace, Hospodářské komory ČR, Sdružení dopravních podniků ČR, Svazu měst a obcí ČR a pojišťovny Allianz.
Přítomní vyjádřili svůj zásadní nesouhlas k zavedení principu teritoriality v jakékoli jeho podobě, neboť by významně poškodilo věřitele i spotřebitele, negativně zasáhlo do veřejných rozpočtů a nikterak nepřispělo k eliminaci excesů, ke kterým při výkonu rozhodnutí v ojedinělých případech dochází. Toto stanovisko bude ČAV po vzájemné dohodě tlumočit pracovní skupině ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu a zúčastnění budou proti zavedení územního principu nadále společně postupovat.
ČvP
ČvP