ČAV se zúčastnila kulatého stolu na téma zálohovaného výživného

20. 3. 2015
Česká asociace věřitelů se ve čtvrtek 19. března 2015 zúčastnila kulatého stolu na téma zálohovaného výživného, který v Poslanecké sněmovně organizovala předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radka Maxová (ANO). Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Probační a mediační služby, Úřadu práce, Asociace neúplných rodin, Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudů, Exekutorské komory, Advokátní komory a zástupci veřejnosti a médií diskutovali o problému neplacení výživného na děti samoživitelů a otázku, zda má stát hradit výživné za neplatiče a vymáhat peníze po dlužnících.
Účastníci kulatého stolu se mimo jiné shodli na tom, že je potřeba identifikovat a implementovat do současné právní úpravy nástroje na omezení zneužívání dávek, nástroje na zpřehlednění situace v soudní praxi a ke sjednocení procesních postupů soudů a nástroje na lepší vymahatelnost státem určené instituce. Dále je žádoucí zaktualizovat propočty případných žadatelů, vypracovat studii proveditelnosti, personální a finanční náročnosti jednotlivých navrhovaných úprav a metodickou příručku pro odbornou veřejnost ve věci využívání dávek zálohovaného výživného. Zástupci jednotlivých stran se také domluvili na přípravě letáků pro příjemce dávek zálohovaného výživného s cílem zlepšit jejich informovanost. ČAV nesouhlasí se současným zněním návrhu zákona o zálohovaném výživném. Neodmítá finanční pomoc rodičům samoživitelům, ale staví se proti tomu činit ze zálohovaného výživného další sociální dávku. ČAV vítá zavedení valorizace výživného, kterou navrhuje Asociace neúplných rodin.
e-drazby
allmedia 4U