ČAV se zúčastnila kulatého stolu na téma zálohovaného výživného

20. 3. 2015
Česká asociace věřitelů se ve čtvrtek 19. března 2015 zúčastnila kulatého stolu na téma zálohovaného výživného, který v Poslanecké sněmovně organizovala předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radka Maxová (ANO). Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Probační a mediační služby, Úřadu práce, Asociace neúplných rodin, Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudů, Exekutorské komory, Advokátní komory a zástupci veřejnosti a médií diskutovali o problému neplacení výživného na děti samoživitelů a otázku, zda má stát hradit výživné za neplatiče a vymáhat peníze po dlužnících.
Účastníci kulatého stolu se mimo jiné shodli na tom, že je potřeba identifikovat a implementovat do současné právní úpravy nástroje na omezení zneužívání dávek, nástroje na zpřehlednění situace v soudní praxi a ke sjednocení procesních postupů soudů a nástroje na lepší vymahatelnost státem určené instituce. Dále je žádoucí zaktualizovat propočty případných žadatelů, vypracovat studii proveditelnosti, personální a finanční náročnosti jednotlivých navrhovaných úprav a metodickou příručku pro odbornou veřejnost ve věci využívání dávek zálohovaného výživného. Zástupci jednotlivých stran se také domluvili na přípravě letáků pro příjemce dávek zálohovaného výživného s cílem zlepšit jejich informovanost. ČAV nesouhlasí se současným zněním návrhu zákona o zálohovaném výživném. Neodmítá finanční pomoc rodičům samoživitelům, ale staví se proti tomu činit ze zálohovaného výživného další sociální dávku. ČAV vítá zavedení valorizace výživného, kterou navrhuje Asociace neúplných rodin.
ČvP
ČvP