ČAV se zúčastnila konference „Teritorialita soudních exekutorů a řešení pohledávek v roce 2016“

26. 1. 2016
Dne 15. ledna 2016 se v pražském hotelu Savoy konala konference na téma „Teritorialita soudních exekutorů a řešení pohledávek v roce 2016“, jejímž cílem bylo prodiskutovat možné dopady zavedení místní příslušnosti exekutorských úřadů i další aktuální otázky spojené s vymáhání pohledávek. Program se skládal ze dvou panelových diskuzí, ve kterých vystoupili Karel Havlíček (AMSP), Radek Laštovička (AIA), Ondřej Mareš (EÚ Litoměřice, Exekutoři proti teritorialitě), Robert Němec (ČAK), Luděk Obadal (Euler Hermes ČR), Pavel Staněk (ČAV), Václav Toman (EÚ Klatovy), Radek Vondráček (PSP ČR) a Filip Hanzlík (ČBA).
Účastníci konference se shodli na rizicích spojených se zavedením teritoriality soudních exekutorů a označili novelu za velmi nebezpečnou. V rámci první panelové diskuze upozorňovali zejména na nedostatečnou analýzu jejích možných ekonomických dopadů, poukazovali na hrozící pokles vymahatelnosti pohledávek v důsledku odlišné kvality exekutorských úřadů i odstranění konkurenčního prvku či na nespravedlivé zvýhodňování dlužníků na úkor věřitelů. Mezi argumenty zazněl i opačný trend v ostatních evropských státech, ve kterých naopak dochází k rozšiřování územní působnosti exekutorských úřadů. V druhé panelové diskuzi se řečníci vyjadřovali k aktuálnímu stavu i budoucnosti řešení pohledávek v roce 2016.Zdroj: Media Events Company
ČvP
ČvP