ČAV se zúčastnila jednání pracovní skupiny k exekutorské teritorialitě

18. 6. 2014

Dne 18. června 2014 proběhlo úvodní setkání pracovní skupiny ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu, ustanovené k dopracování sněmovního tisku č. 127. Jednání se zúčastnili poslanci vládních i nevládních politických stran, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu, Exekutorské komory, České advokátní komory, Platformy pro teritorialitu, České bankovní asociace a České asociace věřitelů. Přednesli své názory na navrhované zavedení principu teritoriality v exekučním řízení i celkovou problematiku exekucí.

Jednání vyústilo ve shodu, že daná problematika vyžaduje důkladnější projednání a posouzení všech variant a důsledků. Účastníci se proto zavázali předložit do poloviny července t.r. svá stanoviska k různým variantám řešení územní působnosti, který mi jsou okresní působnost s přídělovým systémem nebo možností výběru exekutora oprávněným, krajská působnost s přídělovým systémem nebo možností výběru exekutora oprávněným a tzv. nepravá teritorialita, tj. územní působnost exekutora pro vybrané oprávněné, například státní či polostátní podniky, instituce, zdravotní pojišťovny nebo ČSSZ. Stanoviska mají být vyhodnocena na zářijovém jednání. pracovní skupiny, na kterém bude rozhodnuto o dalším postupu.

ČvP
ČvP