ČAV poskytla pracovní skupině ústavně právního výboru své vyjádření k jednotlivým variantám exekutor

30. 7. 2014

Česká asociace věřitelů se již od června aktivně podílí na činnosti pracovní skupiny ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu. Její členové byli vyzváni předložit do 25. července 2014 svá stanoviska k jednotlivým variantám exekutorské teritoriality. Za jednoznačně nejlepší z navrhovaných řešení považujeme zachování současného stavu s celorepublikovou působností exekutorských úřadů bez jakéhokoli omezení. Tento systém se dlouhodobě osvědčil a přispěl k výraznému nárůstu vymahatelnosti pohledávek vČeské republice. Plně souhlasíme se záměrem dosáhnout zlevnění a zkrácení neúměrné délky výkonu exekuce a podporujeme také snahu o regulaci excesů při výkonu exekucí mobiliárních. Rozhodně se však nedomníváme, že by jakékoli omezení územní působnosti exekutorů přispělo k vyřešení těchto problémů. Naopak by vedlo ke zcela zásadnímu a nepřijatelnému poškození věřitelů v České republice. Naše stanovisko v plném znění naleznete v následujícím souboru.

ČvP
ČvP