Semináře pro věřitele – účastníky insolvenčního řízení

5. 2. 2016
Napříč Českou republikou uspořádal Josef Petříček (DC Group) ve spolupráci s ČAV již několik bezplatných seminářů pro věřitele se zaměřením na rizika spojená s insolvenčním řízením stávajících i budoucích obchodních partnerů.
Obsah seminářů:
  • Jak odhalit předluženého obchodního partnera před jeho vstupem do insolvence (systém CRIBIS)
  • Jak si zvýšit uspokojení pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení
  • ŸUkázka nové webové služby k řešení pohledávek
  • ŸRychlé on-line zjišťování výskytu exekucí, oddlužení, konkurzu a zápisů v databázi dlužníků u občanů, např. u zaměstnanců, u uchazečů o zaměstnání, u zákazníků bez IČ atd. (systém MINISTER)
Prezentované postupy jsou názorně předváděny na příkladech přímo z praxe účastníků.
 
Následující seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. února od 9:30 do 12:30 v Praze v administrativní budově Atrium House.
V případě zájmu je nutné potvrdit svoji účast do pátku 12. února na e-mail: j.petricek@crif.com.
 
Pro více podrobností a informace o dalších termínech seminářů rovněž kontaktujte Josefa Petříčka.
ČvP
ČvP