ČAV je partnerem projektu Děti s klíčem na krku

20. 2. 2015
Česká asociace věřitelů se stala partnerem nového projektu Děti s klíčem na krku, který v únoru spustila Asociace neúplných rodin. Cílem projektu je zajistit rodičům samoživitelům bezplatné odborné poradenství, pomáhat a upozorňovat na jejich problémy prostřednictvím medializace a v neposlední řadě připravit návrh legislativních úprav, které by tyto problémy pomohly řešit.

„Chceme tím především upozornit na to, že věřitelem se stává také rodič samoživitel, který od druhého rodiče nedostává příspěvek na výživu a výchovu dítěte, tzv. alimenty,“ říká prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

V ČR se rozvádí každé druhé manželství a dětí, kterým jeden z jejich rodičů neplatí výživné, je stále více. Projekt Děti s klíčem na krku má této velké sociální skupině pomoci. „Od roku 2006, kdy se věnuji tématu neúplných rodin, se jejich situace vůbec nezlepšila, spíše naopak. Dětí, kterým jejich tatínkové či matky neplatí výživné, stále přibývá,“ říká Lucie Asenová, předsedkyně Asociace neúplných rodin (ANR). Dlouhodobě je velkým problémem samoživitelů finanční nouze. Projekt má proto za úkol zajistit jim za spolupráce odborníků z řad právníků, mediátorů či psychologů bezplatné poradenství, jehož součástí je také příprava videoporadny na kanálu Youtube. Dále si v rámci projektu ANR klade za cíl předložit komplexní návrh potřebných legislativních změn, které by vedly ke zlepšení situace neúplných rodin, k úspěšnějšímu vymáhání alimentů od druhého rodiče a zvýšení jeho odpovědnosti. Neméně důležitým cílem projektu je vzbudit zájem médií a veřejnosti o téma neúplných rodin a přispívat ke společenské osvětě i tímto způsobem.

ČAV bude v projektu zastávat úlohu odborného garanta v oblasti vymáhání výživného. Kromě poradenství pro samoživitele se zapojí i do přípravy a prosazování legislativních úprav.
ČvP
ČvP