Aktuality

Reakce ČAV na změny v exekucích a insolvencích, které dnes schválila vláda | 31. 3. 2020

Česká asociace věřitelů je zaskočena nesystémovostí schválených opatření, která znamenají drastický zásah do práv věřitelů a nebývalým způsobem mění pravidla hry u již běžících exekučních a insolvenčních řízení.

Doporučení pro členy v souvislosti s koronavirovou pandemií | 30. 3. 2020

Současná pandemie koronaviru s sebou přinesla nejen závažné zdravotní, ale i ekonomické dopady. Je zřejmé, že se minimálně dočasně zhorší ekonomická kondice řady firem i domácností, v mnoha oborech již došlo ke znatelnému poklesu platební morálky. To vše se samozřejmě promítá do vztahů mezi věřiteli a dlužníky, nedobrovolně přibývá subjektů na obou stranách a dochází ke komplikacím a prodlevám v plnění závazků.

ČAV: Dlužníkům v exekuci by po dobu nouzových opatření neměly narůstat úroky, vymahatelnost práva však musí být zachována | 27. 3. 2020

V rámci krizových opatření, která mají ochránit občany v exekuci před negativními důsledky současné koronavirové pandemie, by měl být u všech exekucí dočasně pozastaven nárůst úroků. Opatření navrhuje Česká asociace věřitelů s tím, že by mělo platit až do okamžiku ukončení nouzového stavu. Asociace naopak nesouhlasí s plošným zastavováním či odkladem běžících exekučních řízení. Právě v období krize je podle ní zásadní zachovat vymahatelnost práva, neboť pro mnohé věřitele může jít o existenční otázku.

Třetina exekutorů úřaduje nanejvýš dva dny v týdnu. Některé z nich ani v úředních hodinách nelze zastihnout | 12. 3. 2020

Mezi délkou úřední doby exekutorských úřadů existují propastné rozdíly. Z oficiálních informací uvedených na jejich webových stránkách vyplývá, že se rozpětí úředních dob jednotlivých exekutorů pohybuje od 4 do 43 hodin týdně. Třetina exekutorských úřadů zajišťuje úřední hodiny maximálně dva dny v týdnu, zhruba polovina exekutorů pak v týdenním součtu úřaduje méně než 16 hodin. Podle odborníků není některé úřady ani ve stanoveném čase možné zastihnout. To komplikuje situaci jak věřitelům, tak dlužníkům, kteří mají zájem s exekutory komunikovat a domluvit se například na podmínkách splacení dluhu.

Reakce ČAV na výsledky jednání vlády ve věci zvýšení soudních poplatků a nezabavitelné částky | 17. 2. 2020

Zvýšení nezabavitelné částky bude mít pro věřitele negativní dopady, neboť povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení. Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se dnes vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému. Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel.
 
Zvýšení soudních poplatků považujeme za velmi nežádoucí. V praxi by vedlo k tomu, že se některé pohledávky zcela přestanou vymáhat, případně by nově mohly být vymáhány mimosoudně mimo regulovaný systém. Věřitel je již nyní v průběhu vymáhání zatížen nemalými náklady, které musí zaplatit, aniž by měl jistotu, že se nakonec dočká uhrazení svého nároku. Zvýšení soudních poplatků v kombinaci s dalšími kroky snižujícími šanci na vymožení dluhu povedou k tomu, že drobní věřitelé na své právo raději úplně rezignují. Ti větší pak zvýšené náklady pravděpodobně budou nuceni promítnout do ceny služeb. V případech, kdy se nárok věřitele podaří vymoct, doplatí na zvýšení soudního poplatku především dlužník, který je povinen ho věřiteli kompenzovat. Vzhledem k tomu, že se zákonodárci v poslední době snaží dlužníkům proces vymáhání naopak zlevnit, je tento krok poněkud nepochopitelný.

Zavedení teritoriality není adekvátním řešením problémů v oblasti exekucí | 6. 11. 2019

Změny exekučního řádu v podobě zavedení místní příslušnosti a slučování exekucí na jednoho dlužníka k jednomu exekutorovi, které dnes v prvním čtení schválila poslanecká sněmovna, nejsou podle České asociace věřitelů adekvátními řešeními současných problémů v oblasti exekucí. Pro dlužníky nebudou znamenat žádná zásadní zlepšení, naopak mohou velmi významně poškodit věřitele. Zákonodárci by podle asociace měli hledat jiné způsoby pomoci předluženým lidem v exekuci, například v podobě zrušení výběru daně z přidané hodnoty z nákladů exekuce či možnosti jednodušších odpisů pro věřitele.

Zúčastnili jsme se fóra 30 let svobodných právnických profesí | 29. 10. 2019

V pondělí 21. října proběhlo ve slavnostních prostorách pražského Paláce Žofín diskusní fórum Exekutorské komory ČR k výročí 30 let svobodných právnických profesí. Akce se zúčastnili přední osobnosti právnického stavu, které zhodnotily nejvýznamnější trendy jeho porevoluční historie, ale i současné problémy a otázky do budoucna.

8. ročník Fóra věřitelů přinesl zajímavé postřehy z Česka i zahraničí | 21. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října se v Hotelu Grandium Prague uskutečnil již 8. ročník konference Fórum věřitelů, kterou pravidelně pořádá Asociace inkasních agentur. Letošní akce se nesla v duchu podtitulu Věřitelé v době prodlužnické.

Průzkum: Češi nechtějí odpouštět dluhy. Dali by dlužníkům možnost si je odpracovat | 17. 9. 2019

Většina Čechů si myslí, že by dlužníci měli splatit alespoň 40 procent dluhu, aby jim jeho zbytek mohl být odpuštěn. Pouze dvě procenta občanů by byla ochotna dlužníkům odpustit dluh celý. Pomoc ze strany státu by Češi poskytli lidem, kteří se do dluhové pasti dostali za nešťastných okolností, jako je dlouhodobá nemoc či ztráta zaměstnání. K pomoci ostatním dlužníkům se staví spíš negativně, byli by však ochotni dát jim možnost si dluhy odpracovat. Pomoc od státu by naopak poskytli drobným věřitelům, jako jsou zaměstnanci, kterým nebyla zaplacena mzda, či samoživitelé, kteří nedostávají výživné. Vyplývá to z průzkumu agentury Stem/Mark, který realizovala pro Českou asociaci věřitelů.

Stát vydělává na exekucích stovky milionů korun ročně. Doplácí na to dlužníci i věřitelé | 13. 9. 2019

Čeští zákonodárci se již několik let snaží bojovat proti neúměrnému navyšování dluhů o náklady na jejich vymáhání. Sám stát přitom podle odhadů portálu Češi v právu ročně inkasuje zhruba 400 až 500 milionů korun na dani z přidané hodnoty (DPH) z nákladů exekuce. Pro dlužníky to znamená zdražení exekučního vymáhání o více než pětinu. To je nevýhodné i pro věřitele, kteří musí mnohdy o to déle čekat na splacení dluhu.

Zúčastnili jsme se semináře Přichází nové nulové oddlužení? | 14. 6. 2019

Ve čtvrtek 13. června se v Poslanecké sněmovně pod záštitou jejího Ústavně právního výboru uskutečnil seminář Přichází nové nulové oddlužení?, který se věnoval evropské směrnici o restrukturalizaci, insolvenci a oddlužení a její implementaci do českého právního řádu.

Spustili jsme nový portál Češi v právu | 10. 6. 2019

Česká asociace věřitelů spustila v pondělí 10. června 2019 nový webový portál www.cesivpravu.cz. Záměrem projektu je poskytnout veřejnosti ucelený obraz dluhové situace a vymahatelnosti práva v České republice, zasadit ho do souvislostí a doplnit aktuální debatu o postřehy a problémy malých i větších věřitelů. Nabízí také online poradnu pro věřitele i dlužníky a diskusní fórum.

Zúčastnili jsme se konference Debt Collection | 6. 6. 2019

V úterý 4. června se v pražském hotelu Andel’s konal již druhý ročník konference Debt Collection. Akce zhodnotila současný stav i budoucí vývoj českého a slovenského trhu pohledávek v kontextu aktuální ekonomické situace, představila nové přístupy k jejich vymáhání včetně využití moderních technologií a v neposlední řadě poskytla prostor pro debatu týkající se dopadů nedávno přijaté i aktuálně projednávané legislativy.

Vysoký počet exekucí zavinilo neúměrné navyšování dluhů o sankce a náklady vymáhání, shodují se odborníci. Jejich pohledy na vhodné řešení se ale liší | 24. 5. 2019

Ministerstvo spravedlnosti aktuálně připravuje komplexní úpravu exekučního řádu, další návrh jeho novelizace předložili již v minulém roce Piráti. Cílem připravovaných a projednávaných změn je snížit počet předlužených osob, na které je vedena exekuce, a pomoct jim v návratu do normálního života. Příčinou vysokého počtu Čechů v exekuci, kterých je aktuálně přes 820 tisíc, bylo zejména neúměrné navyšování původních dluhů, ke kterému v minulosti docházelo kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů, shodli se odborníci na sympoziu Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra, které v pátek 24. května pořádala Česká asociace věřitelů v rámci Stálé konference českého práva. Na to, jakým způsobem současné fungování exekucí upravit, se ale názory liší.

Pozvání na sympozium Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra | 2. 5. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na sympozium s workshopem věnované aktuálním problémům v oblasti exekucí, diskutovaným změnám a souvisejícím legislativním návrhům, které pořádáme společně s Havlíček Brain Team v rámci Stálé konference českého práva.

Zúčastnili jsme se sympozia Aktuální právní problémy exekucí | 15. 11. 2018

V pátek 9. listopadu se v prostorách vysoké školy CEVRO Institut konalo sympozium pořádané v rámci Stálé konference českého práva, jehož tématem byly aktuální právní problémy v oblasti exekucí.

Zúčastnili jsme se panelové debaty Budoucnost insolvencí v Česku | 16. 10. 2018

Pod taktovkou vydavatelství Economia se ve čtvrtek 11. října v pražském hotelu Jurys Inn uskutečnila panelová debata věnovaná problematice tzv. oddlužovací novely a uspořádání stavu insolvenčních správců.

I letos jsme se zúčastnili každoročního Fóra věřitelů | 11. 10. 2018

Ve čtvrtek 4. října se v pražském hotelu Grandior konal již 7. ročník Fóra věřitelů, které každoročně pořádá Asociace inkasních agentur (AIA). Kromě aktuálních informací o situaci na inkasním trhu, kterou ve svém příspěvku zhodnotil prezident AIA Radek Laštovička, na akci zazněla celá řada zajímavých údajů, zkušeností a postřehů k aktuálním trendům v oblasti mimosoudního vymáhání pohledávek, nedávno přijatým i připravovaným legislativním úpravám, ale i k otázkám automatizace a robotizace, které začínají pronikat i do oblasti správy pohledávek a právních služeb.

Reakce České asociace věřitelů na projednání tzv. oddlužovací novely ústavně právním výborem | 26. 9. 2018

Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k tzv. oddlužovací novele, které dnes doporučil ústavně právní výbor poslanecké sněmovny, za krok správným směrem. Zejména vítá odstranění tzv. nulové sedmileté varianty, při které by dlužník nemusel věřitelům v průběhu oddlužení uhradit žádnou minimální část dluhu. Za vhodnější považuje doporučenou pětiletou variantu, do které by nově dlužníci mohli vstoupit, aniž by museli prokazovat svou schopnost splatit alespoň 30 procent dluhu. Pakliže by na takovou částku nedosáhli, bylo by na rozhodnutí soudu, zda dlužníka úspěšně oddluží a osvobodí od zbývajících dluhů. Za nežádoucí naopak asociace považuje zachování tříleté varianty, při které by dlužník musel splatit pouze 50 procent dluhu.

Reakce ČAV na návrh Pirátů na zavedení tzv. exekutorské teritoriality | 25. 9. 2018

Navrhovaná změna exekučního systému vymáhání pohledávek je v současnosti zcela zbytečná, neboť problémům spojeným s nadměrným zadlužováním některých českých obyvatel již dostatečně zamezily jiné úpravy přijaté v posledních letech, například zákon o spotřebitelském úvěru, snížení advokátního tarifu či změny vedoucí k humanizaci exekucí. Osobám, které se dostaly do dluhové pasti před přijetím těchto úprav, by měl pak měla nabídnout dostatečnou pomoc tzv. oddlužovací novela.

Reakce ČAV na zavádějící a nepravdivé informace uvedené v článcích „Chudé Česko“ a „Měla na ministerstvu krotit exekuce. Faltýnek řekl, ať to neřeším, tvrdí Marvanová“ publikovaných 17. 9. 2018 na Aktuálně.cz | 19. 9. 2018

Česká asociace věřitelů se důrazně ohrazuje proti tomu, že by ona nebo její představitelé ovlivňovali politické činitele formou „barterů“ či jakýchkoli jiných nekalých praktik a metod. Zároveň kategoricky odmítá tvrzení o svém údajném působení na vybrané politické strany.

Nulová varianta oddlužení pravděpodobně neprojde, potřeba je rozumný kompromis, shodli se odborníci | 24. 5. 2018

Z tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona, která by v červnu mohla postoupit do druhého čtení poslanecké sněmovny, bude pravděpodobně odstraněna sedmiletá varianta oddlužení fyzických osob původně prosazovaná ministerstvem spravedlnosti, v rámci které by dlužník nemusel splatit žádnou minimální část svého dluhu. V určité obměně zřejmě zůstane zachována stávající pětiletá varianta oddlužení a ve hře je stále i zkrácená tříletá podoba, kdy by dlužník musel uhradit alespoň 50 procent dluhu. Informace zazněla ve čtvrtek 24. května na sympoziu Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle tzv. oddlužovací novely, které uspořádala Česká asociace věřitelů v rámci Stálé konference českého práva. Přítomní odborníci se shodli, že je potřeba nalézt kompromis, který pomůže osobám v dluhové pasti, zároveň ale neúměrně nedopadne na věřitele.

Zúčastnili jsme se semináře v poslanecké sněmovně k tzv. oddlužovací novele | 4. 5. 2018

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v poslanecké sněmovně pod záštitou Ústavně právního výboru ve spolupráci s VŠE konal seminář na téma Oddlužení fyzických osob – rizika a příležitosti insolvenčního zákona. Mezi vystupujícími nechyběl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, zástupci Ústavně právního výboru Marek Benda, Jan Chvojka či Marek Výborný a dále představitelé profesních komor, oborových asociací či neziskových organizací jako Česká advokátní komora, Asociace insolvenčních správců, Spolek insolvenčních správců, Česká bankovní asociace či Poradna při finanční tísni.

Pozvání na sympozium Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely | 1. 5. 2018

Dovolujeme si vás pozvat na sympozium s workshopem věnované aktuálním problémům v oblasti exekucí a insolvencí ve světle projednávané novely insolvenčního zákona, které pořádáme společně s Havlíček Brain Team v rámci Stálé konference českého práva.

Pozvánka na pracovní snídani Spotřebitelské úvěry aktuálně | 9. 4. 2018

Dovolujeme si vás pozvat na pracovní snídani věnovanou problematice spotřebitelských úvěrů.

Alternativa oddlužovací novely: Osvoboďme dlužníky v osobním bankrotu od úroků a pokut, navrhuje Česká asociace věřitelů | 20. 3. 2018

Novela insolvenčního zákona, která byla v úterý schválena Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, není podle České asociace věřitelů (ČAV) adekvátním řešením předluženosti části českých obyvatel. Ve svém důsledku může naopak přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování na úkor věřitelů, kteří by nově ztratili jistotu jakéhokoli minimálního uspokojení. Za vhodnější řešení ČAV považuje zachování současného stavu, kdy dlužník musí během 5 let splatit alespoň 30 procent svých dluhů, do těch by ovšem nově mohly být počítány například pouze původní jistiny. Zahrnuty by naopak nebyly úroky, poplatky či smluvní sankce, které mohly v některých případech až mnohonásobně přesáhnout výši původního dluhu, a byly tak hlavní příčinou uvíznutí některých dlužníků v dluhové pasti. Vedle toho by byl dlužník povinen uhradit ještě náklady věřitele spojené se soudním řízením.

Pozvánka na seminář EXCEL pro začátečníky | 8. 3. 2018

Asociace inkasních agentur pořádá v úterý 20. března 2018 seminář pro pracovníky inkasních agentur, inkasních oddělení věřitelů a další uživatele, kteří chtějí zefektivnit a zrychlit svoji práci v programu Excel. Účastníci se naučí formátovat, základní matematické operace, upravovat vzorce, používat základní funkce, pracovat s grafy i rozsáhlými tabulkami. Členové ČAV se opět mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek.

Tzv. nulová varianta oddlužení není adekvátním řešením předluženosti části českých obyvatel | 17. 1. 2018

Česká asociace věřitelů (ČAV) opakovaně upozorňuje na úskalí tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona, kterou dnes podpořila vláda. Novela podle ní není vhodným řešením nadměrné zadluženosti některých českých obyvatel. Naopak ve svém důsledku může přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování, a to na úkor věřitelů, kteří by nově nesli až stoprocentní finanční riziko. Vznik dluhů přitom věřitelé v řadě případů nemohou nijak ovlivnit, a neměli by proto za ně nést plnou odpovědnost.

Zúčastnili jsme se sympozia Aktuální právní problémy exekucí | 1. 12. 2017

V pátek 24. listopadu 2017 proběhlo ve Vlasteneckém sále Karolina další odborné právní sympozium pořádané v rámci Stálé konference českého práva. Jeho tématem byly aktuální právní problémy v oblasti exekucí, zejména pak exekuční problematika související se současným masovým rušením rozhodčích nálezů. Své postřehy k danému tématu přednesli mj. JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu, JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha (EÚ Přerov) nebo soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. (EÚ Litoměřice).

Pozvánka na seminář Změny v ochraně osobních údajů - GDPR pro věřitele | 6. 10. 2017

Dovolujeme si vás pozvat na seminář věnovaný aktuálním otázkám implementace evropského nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) z pohledu věřitele.

Zúčastnili jsme se konference Bankovnictví – upadající ochrana věřitele | 26. 9. 2017

Týdeník Euro uspořádal dne 20. září 2017 konferenci na téma Bankovnictví – upadající ochrana věřitele, která přinesla zajímavé postřehy k řešení dluhové problematiky, aktuálním změnám v exekucích a insolvencích, ale i trendům v platebních metodách nebo bezpečnostním otázkám v bankovním sektoru. Na konferenci vystoupil generální ředitel Mastercard Miroslav Lukeš, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Filip Hanzlík, prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk a Security Delivery Lead společnosti Accenture Michal Merta.

Pozvánka na seminář Prodej majetku dlužníka v exekuci a insolvenci | 18. 9. 2017

Srdečně vás zveme na seminář věnovaný problematice prodeje majetku dlužníka v rámci exekučního a insolvenčního řízení.

Reakce ČAV na výsledek projednání úpravy exekučního řádu, která rozšíří možnost zabavení řidičského průkazu při vymáhání alimentů | 14. 7. 2017

Česká asociace věřitelů podporuje novelu exekučního řádu, která rozšiřuje možnost zabavení řidičského oprávnění neplatičům výživného i u zletilých studentů do 26 let. Zároveň oceňuje, že sněmovna tuto úpravu schválila bez pozměňovacího návrhu z dílny poslanců Úsvitu, který chtěl věřitelům odebrat možnost svobodné volby exekutorského úřadu a nahradit ji soudním přidělováním případů na principu tzv. exekutorské teritoriality.

Ústavně právní výbor PSP ČR nepodpořil návrh Úsvitu na zavedení tzv. exekutorské teritoriality | 19. 6. 2017

ČAV se ve čtvrtek 15. června 2017 zúčastnila jednání ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, který se mj. zabýval novelou exekučního řádu, jejímž hlavním cílem je rozšířit možnost zabavení řidičského oprávnění neplatičům výživného u studentů až do 26 let (ST 238). K uvedenému návrhu byl v rámci 2. sněmovního čtení připojen také pozměňovací návrh z dílny poslanců Úsvitu, který usiluje o zásadní změnu systému exekučního vymáhání pohledávek v podobě zavedení tzv. exekutorské teritoriality. To by v praxi znamenalo, že by si věřitelé již nemohli svobodně vybírat, kterému exekutorskému úřadu svěří vymáhání svých pohledávek. Případy by byly jednotlivým exekutorům přidělovány soudy rovnoměrným nápadem.

Změnám v oddlužení fyzických osob musí předcházet důkladná analýza, shodli se odborníci na sympoziu pořádaném ČAV | 5. 6. 2017

Novela insolvenčního zákona, která upravuje podmínky osobních bankrotů s cílem umožnit oddlužení většímu okruhu předlužených osob a která se aktuálně nachází v 1. čtení poslanecké sněmovny, již pravděpodobně nebude z časových důvodů v tomto volebním období schválena. Informace zazněla ve čtvrtek 25. května z úst poslanců na sympoziu Změny v oddlužení fyzických osob, které uspořádala Česká asociace věřitelů v rámci Stálé konference českého práva. Přítomní odborníci se shodli, že získaný čas by měl být věnován především důkladné analýze a diskuzi dopadů této novely, při které byly prozatím opomenuty některé zásadní sociální i ekonomické důsledky pro soukromý i veřejný sektor.

Pozvánka na seminář Daňové a účetní aspekty pohledávek | 2. 5. 2017

V úterý 30. května 2017 pořádá Asociace inkasních agentur seminář věnovaný daňovým a účetním aspektům správy pohledávek. Členové ČAV se opět mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek.

Pozvání na sympozium Změny v oddlužení fyzických osob | 25. 4. 2017

Ve spolupráci s Havlíček Brain Team a dalšími partnery si vás dovolujeme pozvat na sympozium s workshopem Změny v oddlužení fyzických osob, které se uskuteční dne 25. května 2017 v Paspově sále v Praze.

Reakce ČAV na článek „Byznys s alimenty“ publikovaný dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S | 25. 3. 2017

Česká asociace věřitelů (ČAV) se ohrazuje proti informacím týkajícím se jejích domnělých záměrů a aktivit jakožto i údajných vazeb mezi ČAV a spolkem Asociace neúplných rodin, resp. projektem Vaše výživné.cz, které byly prezentovány dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S. Zmíněné informace se nezakládají na pravdě a byly redakcí zpracovány zkreslenou a zavádějící formou, aniž by zástupci ČAV byli redakcí kdykoli osloveni a vyzváni k jejich vysvětlení.

Pozvánka na seminář Komunikace s dlužníkem | 13. 2. 2017

V úterý 7. března 2017 pořádá Asociace inkasních agentur interaktivní a praktický seminář věnovaný problematice efektivní komunikace s dlužníkem i obecným zásadám mezilidské komunikace a asertivního chování. Zúčastnit se mohou také členové ČAV, a to za zvýhodněných podmínek.

Plánovaná úprava osobních bankrotů připraví věřitele o poslední jistoty a podpoří nezodpovědné předlužování občanů | 8. 2. 2017

Česká asociace věřitelů (ČAV) je znepokojena připravovanými změnami v oblasti osobních bankrotů, které dnes podpořila vláda. Odstranění současné garance minimálního uspokojení pohledávek věřitelů alespoň z 30 procent jejich výše může vést v mnoha případech k nulovému splácení dluhů a tedy de facto k vyvlastnění majetku věřitelů bez nároku na kompenzaci. Taková úprava je podle ČAV v rozporu se základními principy právního státu. Změna navíc může prohloubit nežádoucí fenomén nezodpovědného a spekulativního předlužování některých občanů.

Pozvánka na seminář Prodej nemovitých věcí a exekutorské zástavní právo | 12. 1. 2017

Ve středu 1. února 2017 pořádá Asociace inkasních agentur odborný seminář věnovaný problematice nuceného prodeje nemovitého majetku dlužníka v rámci exekučního řízení a zajištění tohoto majetku prostřednictvím exekutorského zástavního práva. Zúčastnit se mohou i členové ČAV, a to za zvýhodněných podmínek.

I v roce 2017 pořádáme semináře pro věřitele-účastníky insolvenčního řízení | 9. 1. 2017

Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje a společností DC Group, spol. s r.o. pořádáme již druhým rokem pravidelné semináře pro věřitele zaměřené na problematiku prověřování obchodních partnerů, předcházení vzniku nedobytných pohledávek a řešení pohledávek v rámci insolvenčního řízení.

Zúčastnili jsme se kulatého stolu Etika a právo v exekucích | 1. 12. 2016

Česká asociace věřitelů ani letos nechyběla na akcích Pražského právnického podzimu, který pod taktovou Havlíček Brainteam každoročně přináší sérii zajímavých a podnětných konferencí, seminářů a kulatých stolů na aktuální témata z oblasti práva. Asociace byla již potřetí partnerem tohoto projektu, který letos odstartoval už na jaře sympoziem Regulace spotřebitelských úvěrů, na kterém se ČAV pořadatelsky podílela. Její zástupci se dále zúčastnili řady dalších událostí, které se dotýkaly věřitelské problematiky.

Seminář seznámil účastníky s připravovanými změnami v insolvencích | 25. 11. 2016

Plánované legislativní změny v oblasti firemních insolvencí i oddlužení fyzických osob byly tématem semináře Insolvence po novele, který ČAV uspořádala pro své členy a další zájemce dne 10. listopadu 2016 v konferenčním sále úřadu Městské části Praha 2.
 

Připomínky k připravovaným změnám v exekucích | 18. 11. 2016

V polovině října tohoto roku představilo ministerstvo spravedlnosti svůj návrh připravované novely občanského soudního a exekučního řádu. Prosazované změny bohužel v řadě případů velmi razantně zasahují do práv věřitelů.

Pozvánka na seminář Insolvence po novele | 26. 10. 2016

Česká asociace věřitelů si vás dovoluje pozvat na seminář věnovaný aktuálním změnám v insolvenčním řízení a jejich praktickým dopadům na věřitele.

Reakce na plánované změny v exekucích a insolvencích, které dnes představilo Ministerstvo spravedlnosti | 13. 10. 2016

Navrhované změny exekucí a insolvencí jsou pro věřitele zdrcující a zcela ochromí vymahatelnost jejich práv

Česká asociace věřitelů je znepokojena změnami v oblasti exekucí a osobních bankrotů, které dnes představil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Jejich přijetí by znamenalo zcela zásadní a nespravedlivý zásah do práv věřitelů. V případě zavedení povinných exekučních záloh, a to zvláště v kombinaci s teritoriálním principem přidělování případů jednotlivým exekutorským úřadům, může pro věřitele exekuční vymáhání pohledávek z ekonomického hlediska zcela přestat dávat smysl. V řadě případů by totiž za snahu o vymožení svých práv zaplatili více, než by následně reálně získali. Odstraněním minimální hranice splacení dluhu pro zahájení osobního bankrotu pak věřitelé ztrácejí jakoukoli garanci, že se domohou alespoň části svých oprávněných nároků.

Zúčastnili jsme se seminářů z oblasti insolvencí a exekucí v Poslanecké sněmovně PČR | 26. 9. 2016

Na půdě Poslanecké sněmovny PČR se minulý týden uskutečnily hned dva semináře, které se úzce dotýkaly věřitelů a problematiky vymáhání pohledávek.

Sympozium „Odměna exekutora a náhrada nákladů“ poukázalo na hrozby snížení exekutorského tarifu | 11. 7. 2016

V úterý 21. června 2016 se v pražském Paspově sále pod taktovkou Havlíček Brain Team a Exekutorské komory uskutečnilo další sympozium z prestižního cyklu Pražský právnický podzim, tentokrát na téma odměny exekutora a náhrady nákladů exekučního řízení.

Regulace spotřebitelských úvěrů pádům do dluhových pastí nezabrání | 3. 6. 2016

Zákon o spotřebitelském úvěru, který dnes podpořila sněmovna ve třetím čtení, nezabrání předlužování českých občanů. Přispěje sice ke snížení nabídky úvěrů na regulovaném trhu, nikoli však poptávky po nich. Spotřebitelé, kteří na úvěr od registrovaného poskytovatele nedosáhnou, budou svoji potřebu uspokojovat mimo regulovaný trh za nekontrolovaných podmínek úvěrování i vymáhání. Dojde tak ke zhoršení situace finančně méně gramotných osob, které by měl zákon naopak chránit. Jeho přijetí zároveň povede ke zdražení úvěrových služeb a ve svém současném znění také výrazně zkomplikuje proces mimosoudního vymáhání pohledávek.

Seminář "Vymáhání pohledávek - úvod do problematiky" | 12. 4. 2016

Asociace inkasních agentur připravila seminář, jehož cílem je předat výkonným pracovníkům základní a současně ucelené informace o fungování inkasního trhu, zasvětit je do právních souvislostí, etických pravidel a základů psychologie komunikace s dlužníky. Členové ČAV se opět mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek.

ČAV uspořádala sympozium "Regulace spotřebitelských úvěrů" | 12. 4. 2016

Dne 7. dubna 2016 se v pražském Paspově sále konalo sympozium "Regulace spotřebitelských úvěrů", které uspořádala Česká asociace věřitelů ve spolupráci Havlíček Brain Team v rámci Pražského právnického podzimu 2016.

Regulace spotřebitelských úvěrů je v současné době velmi skloňovaným tématem. Projednávaná legislativní úprava úvěrového trhu slibuje jeho pročištění, eliminaci současných právních mezer a zajištění větší ochrany spotřebitele. Dokáže v praxi skutečně dostát svým cílům? Vyváží adekvátně a spravedlivě práva věřitelů a dlužníků? Své názory na tuto problematiku přednesli odborníci z řad zástupců Parlamentu ČR, akademiků, právnických profesních komor a dalších významných oborových uskupení.

Stanovisko ČAV k navrhovanému snížení exekutorského tarifu | 11. 4. 2016

Česká asociace věřitelů považuje myšlenku snížení exekutorského tarifu za nebezpečný hazard, který ohrozí činnost exekutorských úřadů i systém vymáhání pohledávek jako celek. Jak již ukázaly obdobné zkušenosti se snížením advokátního tarifu, tyto změny bohužel vedou pouze k tomu, že se pohledávky přestávají vymáhat, což je ekonomicky neudržitelné a nespravedlivé.

Regulace úvěrového trhu lichváře nevymýtí, potvrdili experti | 7. 4. 2016

Zákon o spotřebitelském úvěru, jehož návrh aktuálně projednává poslanecká sněmovna, nepřispěje k odstranění lichvářských úvěrových společností. Shodli se na tom účastníci sympozia Regulace spotřebitelských úvěrů, které ve čtvrtek 7. dubna 2016 uspořádala Česká asociace věřitelů ve spolupráci s Havlíček Brain Team. V důsledku regulace pravděpodobně na trhu zůstane pouze několik desítek licencovaných poskytovatelů úvěrů, to ovšem nezabrání tomu, aby další subjekty nadále fungovaly mimo regulovaný trh.

Školení "Excel pro falešné začátečníky" | 29. 3. 2016

Asociace inkasních agentur pořádá seminář "EXCEL pro falešné začátečníky", který pomůže všem zúčastněným ke zrychlení a zefektivnění jejich práce v tomto tabulkovém editoru. Zúčastnit se mohou i členové ČAV, a to za zvýhodněných podmínek.

Věřitelé nemohou paušálně odpovídat za solventnost dlužníků | 1. 3. 2016

Mají-li se podílet na exekučních nákladech, nesmí být nadále krácena jejich práva

Česká asociace věřitelů vnímá závažné sociální i ekonomické problémy spojené s nárůstem tzv. multiexekucí. Zachování stability exekutorských úřadů je zásadní podmínkou dlouhodobě efektivního fungování systému vymáhání pohledávek. Velká část věřitelů ovšem z povahy věci nemůže nést odpovědnost za solventnost svých dlužníků. Mají-li se i přesto nově podílet na úhradě exekučních nákladů, musí být zároveň ochráněna a posílena jejich práva. Zavedení povinných záloh na náklady exekuce v žádném případě nemůže jít ruku v ruce se zavedením exekutorské teritoriality nebo rozvolňováním institutu osobního bankrotu.

Semináře pro věřitele – účastníky insolvenčního řízení | 5. 2. 2016

Napříč Českou republikou uspořádal Josef Petříček (DC Group) ve spolupráci s ČAV již několik bezplatných seminářů pro věřitele se zaměřením na rizika spojená s insolvenčním řízením stávajících i budoucích obchodních partnerů.

ČAV se zúčastnila konference „Teritorialita soudních exekutorů a řešení pohledávek v roce 2016“ | 26. 1. 2016

Dne 15. ledna 2016 se v pražském hotelu Savoy konala konference na téma „Teritorialita soudních exekutorů a řešení pohledávek v roce 2016“, jejímž cílem bylo prodiskutovat možné dopady zavedení místní příslušnosti exekutorských úřadů i další aktuální otázky spojené s vymáhání pohledávek. Program se skládal ze dvou panelových diskuzí, ve kterých vystoupili Karel Havlíček (AMSP), Radek Laštovička (AIA), Ondřej Mareš (EÚ Litoměřice, Exekutoři proti teritorialitě), Robert Němec (ČAK), Luděk Obadal (Euler Hermes ČR), Pavel Staněk (ČAV), Václav Toman (EÚ Klatovy), Radek Vondráček (PSP ČR) a Filip Hanzlík (ČBA).

ČAV nechyběla na vyhlášení nejlepších právnických firem roku | 11. 11. 2015

Společnost EPRAVO.CZ byla letos již po osmé organizátorem prestižní oborové soutěže Právnická firma roku. Výsledky firemního žebříčku byly slavnostně vyhlášeny v pondělí 9. listopadu 2015 v hotelu International Prague za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností české justice. Nechyběla ani Česká asociace věřitelů, která byla již po druhé partnerem soutěže.

Mají-li se věřitelé podílet na náhradě nákladů neúspěšných exekucí, musí jim být ponechána svobodná volba exekutora | 13. 10. 2015

Česká asociace věřitelů vnímá negativní dopady výrazného nárůstu vícečetných exekucí na ekonomickou stabilitu exekutorských úřadů. Pokud by se věřitelé nově měli podílet na náhradě nákladů neúspěšných exekucí, musí jim však přirozeně být ponechána svobodná volba exekutorského úřadu. Situace, kdy by věřitel musel spolupracovat se soudně přiděleným exekutorem, přestože není spokojen s úrovní a efektivitou jeho služeb, a zároveň ještě dotovat jeho činnost, by pro věřitele nebyla spravedlivá a udržitelná.

Zúčastněte se vybraných akcí Pražského právnického podzimu se slevou 10 % | 9. 10. 2015

ČAV jako partner Pražského právnického podzimu má možnost nabídnout svým členům zvýhodněné podmínky pro účast na vybraných akcích v podobě 10% slevy z účastnického poplatku.

ČAV je partnerem Pražského právnického podzimu 2015 | 5. 10. 2015

Pražský právnický podzim bezpochyby patří mezi nejvýznamnější události právnického stavu. Letos ho již po čtvrté pořádá Havlíček Brain Team a nebude u něj chybět ani Česká asociace věřitelů. Ta se stala jeho partnerem a zároveň i spolupořadatelem jedné z úvodních akcí, sympozia Princip teritoriality v exekučním řízení, které se uskutečnilo 17. září 2015.

ČAV uspořádala sympozium Princip teritoriality v exekučním řízení | 1. 10. 2015


Úprav exekučního řízení už bylo příliš, shodli se jeho účastníci

O zavedení tzv. exekutorské teritoriality, ale i dalších změnách a problémech v exekucích debatovali 17. září 2015 účastníci sympozia Princip teritoriality v exekučním řízení, které v rámci Pražského právnického podzimu pořádala Česká asociace věřitelů. Většina účastníků z řad zákonodárců, akademiků, zástupců právnických profesních komor a dalších oborových uskupení se shodla na tom, že současná přemíra nesystémových úprav exekučnímu řízení neprospívá a jakýmkoli dalším krokům by měla předcházet široká odborná debata. Řada z nich zcela zpochybnila, že by zavedení teritoriality mohlo věřitelům nebo dlužníkům přinést jakákoli pozitiva. Zásadní výhrady pak opakovaně od obou stran zazněly vůči aktuálním návrhům na zavedení místní příslušnosti, které na podzim projedná sněmovna.

Vláda hazarduje s věřiteli. Schválila zavedení teritoriality exekutorských úřadů | 3. 7. 2015

Dne 1. července 2015 schválila vláda senátorskou novelu exekučního řádu z dílny Zdeňka Škromacha, jejímž cílem je omezit dosavadní celorepublikovou působnost exekutorských úřadů. Nedávná analýza, kterou si zadalo Ministerstvo spravedlnosti, přitom jasně potvrdila to, před čím zástupci věřitelů již dlouhodobě varují: omezení územní působnosti exekutorů sníží vymahatelnost pohledávek a významně prodlouží a prodraží proces vymáhání. To se nakonec odrazí v ceně a dostupnosti služeb pro běžné občany.

Prezident podepsal novelu exekučního řádu, která výrazně komplikuje vymáhání pohledávek | 1. 7. 2015

Na konci června podepsal Miloš Zeman novelu exekučního řádu, která významně omezuje exekuční postižitelnost majetku dlužníka. Nejvýraznějším zásahem do práv věřitelů je nepochybně znemožnění uspokojit pohledávky do 30 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti dlužníka v případě, že v ní má hlášený trvalý pobyt. Dále je nově stanoveno závazné pořadí jednotlivých kroků výkonu exekuce, což nejen výrazně prodlouží exekuční proces, ale zároveň může vést také ke snížení vymahatelnosti pohledávek, mj. z toho důvodu, že dlužníkovi tím vznikne prostor pro nekorektní nakládání s movitým majetkem postižitelným až v pozdějších krocích.

Konference Insolvence 2015 přinesla cenné postřehy k aktuálním otázkám insolvenčního řízení | 24. 6. 2015

V pátek 12. června 2015 se v konferenčním centru CITY v Praze konal již druhý ročník Konference Insolvence, kterou letos partnersky podpořila i Česká asociace věřitelů. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila i řada advokátů, advokátních koncipientů, ekonomů a zástupců velkých věřitelských společností. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů a zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR.

Pozvánka na seminář Aby PRÁCE byla manifestovanou LÁSKOU | 27. 5. 2015

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na další odborný seminář, tentokrát poněkud netradičně věnovaný problematice nežádoucích jevů v zaměstnání. Přednášející Jan Velek, který ve svých přednáškách nevšedně spojuje hluboké duchovní vhledy s každodenním praktickým životem, se zaměří na to, jak účinně bojovat s depresí, vyhořením a frustrací z práce a jak ze svého zaměstnání učinit manifestovanou lásku a z pracoviště největší prostor pro sebepoznání a seberozvoj. Seminář má strukturu kratšího přednesu, lehkých fyzických cvičení, meditace a otázek a odpovědí. Akci pořádáme ve spolupráci s Asociací inkasních agentur.

Jsme partnerem Konference Insolvence 2015 | 13. 5. 2015

ČAV se stala partnerem druhého ročníku odborné konference zaměřené na problematiku insolvenčního práva, která proběhne v pátek 12. června 2015 v Konferenčním centru City v Praze. Pozvání přijala řada významných osobností působících v této oblasti, například místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhuta nebo stávající předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Luboš Dörfl. Kromě přednášek na téma aktuálních koncepčních změn a záměrů v oblasti insolvenčního práva se můžete těšit také na přednášku věnovanou daňové problematice v insolvenčním řízení a na panelové diskuze.

Pozvánka na workshop efektivní používání sociální sítě LinkedIn | 30. 4. 2015

Přijměte naše pozvání na praktický workshop zaměřený na efektivní využívání sociální sítě LinkedIn. Mediální konzultantka Eliška Vyhnánková se zde bude věnovat uživatelským základům LinkedInu, nastavení soukromých i firemních profilů, propagaci, efektivnímu navazování kontaktů a komunikaci. Jedná se o praktický workshop, proto doporučujeme přinést si s sebou vlastní počítač! Workshop pořádá ČAV ve spolupráci s Asociací inkasních agentur.

Plánované změny v exekucích překračují bohulibý záměr humanizace daleko za hranici spravedlnosti | 28. 4. 2015

Česká asociace věřitelů dlouhodobě podporuje humanizaci exekucí. Důrazně se však ohrazuje proti některým změnám, které má aktuálně projednat sněmovna v třetím čtení. Konkrétně se jedná o nemožnost uspokojit pohledávky do 30 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti dlužníka v pří­padě, kdy v ní má hlášený trvalý pobyt, a dále stanovení závazného pořadí jednotlivých způsobů výkonu exekuce. Přijetí těchto změn by vedlo k neúměrnému snížení vymahatelnosti pohledávek a zbytečnému prodloužení a zdražení výkonu exekuce, na které doplatí nejen věřitelé, ale i dlužníci.

Pozvánka na seminář ZOK a nová pravidla fungování obchodních společností | 21. 4. 2015

Srdečně vás zveme na seminář věnovaný problematice nové úpravy obchodních společností, která vstoupila v platnost 1. ledna 2014. Jeho cílem je seznámit účastníky s nutnými kroky, které musí každá obchodní společnost učinit v zákonem stanovených termínech, a se změnami v uspořádání obchodních korporacích. Seminář pořádáme ve spolupráci s Asociací inkasních agentur.


Pozvánka na seminář Co obnáší zaměstnávat dlužníka? | 8. 4. 2015

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pro zaměstnavatele a širší veřejnost věnovaný problematice zaměstnávání dlužníků z pohledu právního, daňového a účetního, který pořádáme ve spolupráci s Asociací inkasních agentur.

Omezení exekuční postižitelnosti majetku manžela dlužníka ohrožuje vymahatelnost práv věřitelů | 7. 4. 2015

Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí s omezením exekuční postižitelnosti majetku manžela dlužníka. Úprava, která minulý týden prošla třetím čtením Poslanecké sněmovny ČR, je v zásadním rozporu s občanským zákoníkem, významně ohrožuje vymahatelnost práv věřitelů a může se obrátit i proti samotným dlužníkům.

ČAV se zúčastnila kulatého stolu na téma zálohovaného výživného | 20. 3. 2015

Česká asociace věřitelů se ve čtvrtek 19. března 2015 zúčastnila kulatého stolu na téma zálohovaného výživného, který v Poslanecké sněmovně organizovala předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radka Maxová (ANO). Zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Probační a mediační služby, Úřadu práce, Asociace neúplných rodin, Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudů, Exekutorské komory, Advokátní komory a zástupci veřejnosti a médií diskutovali o problému neplacení výživného na děti samoživitelů a otázku, zda má stát hradit výživné za neplatiče a vymáhat peníze po dlužnících.

ČAV vystoupila na konferenci Budoucnost (ne)splácení dluhů v České republice | 16. 3. 2015

Ve čtvrtek 12. března 2015 pořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) konferenci nazvanou Budoucnost (ne)splácení dluhů v České republice. Odborné diskuze na téma místní příslušnosti soudních exekutorů se zúčastnilo jedenáct významných osobností z řad advokátů, soudních exekutorů, podnikatelů a bankéřů, za ČAV vystoupila advokátka Jana Bartošková. Pozvání přijal také místopředseda Ústavně-právního výboru Sněmovny parlamentu ČR Pavel Blažek a belgický soudní exekutor Alex Dockers. 

Humanizace exekucí se ubírá správným směrem | 4. 3. 2015

Na konci února došlo na jednání Ústavně-právního výboru k významnému posunu v projednávání aktuálních návrhů směřujících k humanizaci exekucí. ČAV dlouhodobě podporuje jasné vymezení exekučně nezabavitelných movitých věcí, zároveň však aktivně upozorňovala na některá úskalí původně předložené novely. Ostře se pak ohradila proti návrhu znemožňujícímu uspokojit pohledávky do 50 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti. Poslanci se nakonec v pozměňovacím návrhu shodli na kompromisním řešení.

ČAV je partnerem projektu Děti s klíčem na krku | 20. 2. 2015

Česká asociace věřitelů se stala partnerem nového projektu Děti s klíčem na krku, který v únoru spustila Asociace neúplných rodin. Cílem projektu je zajistit rodičům samoživitelům bezplatné odborné poradenství, pomáhat a upozorňovat na jejich problémy prostřednictvím medializace a v neposlední řadě připravit návrh legislativních úprav, které by tyto problémy pomohly řešit.

Pozvánka na seminář Zkušenosti s NOZ a ZOK po roce účinnosti | 12. 1. 2015

Česká asociace věřitelů si vás dovoluje pozvat na seminář pro podnikatele věnovaný zkušenostem s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích za uplynulý rok jejich účinnosti.

ČAV podporuje zákonné vymezení exekučně nezabavitelných věcí | 12. 12. 2014

Změna ale nesmí ohrozit vymahatelnost práv věřitelů

Česká asociace věřitelů podporuje projednávanou změnu občanského soudního řádu, která upřesňuje výčet exekučně nezabavitelných movitých věcí (ST 181). Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků a přispěje ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, patří k dlouhodobým cílům asociace. Novela ovšem musí být koncipována tak, aby neměla negativní dopad na uspokojení práv věřitelů.

ČAV: Za neschopnost státu dokončit elektronizaci justice mají dlužníci i věřitelé zaplatit stovky milionů korun ročně | 6. 11. 2014

Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí se zvýšením soudních poplatků za podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění. Tento návrh (ST 306) včera v Poslanecké sněmovně PČR prošel prvním čtením. Zvýšení soudních poplatků může vést ke snížení dostupnosti práva v České republice a zároveň zbytečnému finančnímu zatížení dlužníků i věřitelů. Stát si chce na jejich úkor kompenzovat stamilionový propad příjmů státního rozpočtu způsobený mj. neschopností dokončit dlouho plánovanou elektronizaci justice.

ČAV se zúčastnila druhého jednání pracovní skupiny k exekutorské teritorialitě | 30. 10. 2014

Dne 30. října 2014 se zástupci ČAV zúčastnili druhého jednání pracovní skupiny ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu. Tlumočili na něm společné stanovisko Hospodářské komory ČR, České leasingové a finanční asociace, České kanceláře pojistitelů, Asociace realitních kanceláří ČR, Asociace inkasních agentur, Sdružení dopravních podniků ČR a Svazu měst a obcí ČR, na kterém se jejich zástupci shodli na srpnovém jednání u kulatého stolu, které ČAV iniciovala. Dále předložili také rozšířené vyjádření asociace k dopadům projednávaných variant územní působnosti soudních exekutorů, které bylo doplněno mj. na základě konzultací s Asociací neúplných rodin. Jeho plné znění si můžete přečíst v níže přiloženém dokumentu.

ČAV uspořádala kulatý stůl k exekutorské teritorialitě | 28. 8. 2014

Dne 28. srpna 2014 uspořádala Česká asociace věřitelů kulatý stůl na téma Mají se věřitelé obávat zavedení principu teritoriality exekutorů?, jehož cílem byla zevrubná diskuze této problematiky se zástupci předních oborových asociací, svazů a dalších uskupení. Pozvání přijali zástupci Asociace inkasních agentur, Asociace realitních kanceláří ČR, České kanceláře pojistitelů, České leasingové a finanční asociace, Hospodářské komory ČR, Sdružení dopravních podniků ČR, Svazu měst a obcí ČR a pojišťovny Allianz.

ČAV poskytla pracovní skupině ústavně právního výboru své vyjádření k jednotlivým variantám exekutorské teritoriality | 30. 7. 2014

Česká asociace věřitelů se již od června aktivně podílí na činnosti pracovní skupiny ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu. Její členové byli vyzváni předložit do 25. července 2014 svá stanoviska k jednotlivým variantám exekutorské teritoriality. Za jednoznačně nejlepší z navrhovaných řešení považujeme zachování současného stavu s celorepublikovou působností exekutorských úřadů bez jakéhokoli omezení. Tento systém se dlouhodobě osvědčil a přispěl k výraznému nárůstu vymahatelnosti pohledávek vČeské republice. Plně souhlasíme se záměrem dosáhnout zlevnění a zkrácení neúměrné délky výkonu exekuce a podporujeme také snahu o regulaci excesů při výkonu exekucí mobiliárních. Rozhodně se však nedomníváme, že by jakékoli omezení územní působnosti exekutorů přispělo k vyřešení těchto problémů. Naopak by vedlo ke zcela zásadnímu a nepřijatelnému poškození věřitelů v České republice. Naše stanovisko v plném znění naleznete v následujícím souboru.

První seminář ČAV seznámil účastníky se zásadami a praxí vymáhání pohledávek | 25. 6. 2014

Dne 19. června 2014 se v prostorách Úřadu městské části Praha 2 uskutečnil seminář Zásady a praxe vymáhání pohledávek, který Česká asociace věřitelů uspořádala za podpory portálu ProByznys.info.

V Národní kavárně proběhlo první neformální setkání členů asociace | 25. 6. 2014

V návaznosti na seminář Zásady a praxe vymáhání pohledávek proběhlo dne 19. června 2014 od 17 hodin v Národní kavárně na Praze 1 první neformální setkání členů asociace. Za členy Výboru ČAV se ho zúčastnili Pavel Staněk a Jana Poddaná. Kromě výborného občerstvení setkání nabídlo především příležitost k příjemným rozhovorům nejen na téma věřitelů a asociace. Těšíme se na další setkání, které je naplánováno na konec letošního roku.

ČAV se zúčastnila jednání pracovní skupiny k exekutorské teritorialitě | 18. 6. 2014

Dne 18. června 2014 proběhlo úvodní setkání pracovní skupiny ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu, ustanovené k dopracování sněmovního tisku č. 127. Jednání se zúčastnili poslanci vládních i nevládních politických stran, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu, Exekutorské komory, České advokátní komory, Platformy pro teritorialitu, České bankovní asociace a České asociace věřitelů. Přednesli své názory na navrhované zavedení principu teritoriality v exekučním řízení i celkovou problematiku exekucí.

S problémy věřitelů i dlužníků pomůže nová bezplatná poradna České asociace věřitelů | 12. 6. 2014

Česká asociace věřitelů spouští od pondělí 16. června 2014 na svých webových stránkách www.asociaceveritelu.cz bezplatnou online poradnu, která je určená nejen věřitelům, ale i dlužníkům, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Dotazy do poradny lze zasílat nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu pomocí jednoduchého online formuláře. Odpovídat na ně budou odborníci z právní i finanční oblasti.

Do 30. června 2014 musí obchodní společnosti upravit své stanovy | 11. 6. 2014

Už jen 14 dní mají obchodní společnosti na to, aby ve svých listinách provedly úpravy plynoucí z nového občanského zákoníku. Novým právním předpisů musí přizpůsobit například stanovy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy či odměňování. Povinnost provést tyto změny do 30. června tohoto roku se týká veřejných obchodních společností, komanditních společností, společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev. Spolky, fundace, ústavy a společenství vlastníků musí ke změnám přistoupit do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku, tedy nejpozději 1. ledna 2017.

Pozvánka na seminář Zásady a praxe vymáhání pohledávek | 21. 5. 2014

Česká asociace věřitelů si Vás za partnerské podpory portálu ProByznys.info dovoluje srdečně pozvat na seminář k problematice vymáhání pohledávek, který se koná 19. června 2014 od 10 do 15 hodin na Úřadu městské části Praha 2. Přednášející Mgr. Jana Poddaná, členka výboru ČAV a advokátka se specializací na vymáhání nedobytných úvěrů a dalších pohledávek, exekuční a insolvenční právo, a Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský kandidát a člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, představí ve třech tematických blocích zásady a změny vymáhání pohledávek v občanském zákoníku, zásady a praxi vymáhání pohledávek v rámci exekučního řízení a problematiku řešení pohledávek v insolvenčním řízení. Seminář je určen zejména pro zástupce malých, středních a velkých firem, ale i širokou veřejnost. Více se dozvíte v pozvánce.

Česká asociace věřitelů odmítá zavedení principu teritoriality v exekučním řízení | 12. 5. 2014

Navrhovaná změna povede k výraznému snížení vymahatelnosti pohledávek a nárůstu nákladů věřitelů

Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí s přijetím novely exekučního řádu navrhované skupinou poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit), která má nahradit dosavadní celorepublikovou působnost exekutorských úřadů principem krajské teritoriality. Navrhovaná změna zásadně poškodí věřitele v České republice, neboť jim odebere právo svobodné volby exekutora, způsobí významné snížení vymahatelnosti pohledávek a zároveň zvýšení souvisejících administrativních nákladů.

ČAV se zúčastnila semináře „Princip teritoriality v exekučním řízení“ v Poslanecké sněmovně | 29. 4. 2014

Dne 17. dubna 2014 se v Poslanecké sněmovně konal seminář poslance Marka Černocha pod záštitou ústavně právního výboru na téma „Princip teritoriality v exekučním řízení“. Své argumenty pro a proti zavedení územního principu působnosti exekutorských úřadu přednesli zástupci Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie, Exekutorské komory, Platformy pro teritorialitu exekutorů, České asociace věřitelů, České bankovní asociace a Člověka v tísni. JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů poukázal na negativní důsledky navrhované změny pro věřitele, především snížení vymahatelnosti pohledávek a zvýšení administrativních nákladů. Dále poukázal na neblahé důsledky pro spotřebitele, justici i státní rozpočet. S jednotlivými argumenty se můžete blíže seznámit v následující prezentaci.

Česká asociace věřitelů podporuje humanizaci exekucí | 11. 4. 2014

Změna ale nesmí ohrozit vymahatelnost práv věřitelů

Česká asociace věřitelů vítá návrh změny občanského soudního řádu předložený skupinou poslanců v čele s Jeronýmem Tejcem, který vymezuje výčet exekučně nepostižitelných movitých věcí. Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků, je i jedním z dlouhodobých cílů ČAV. Nové znění zákona ovšem musí být koncipováno tak, aby nemělo negativní dopad na uspokojení práv věřitelů. Česká asociace věřitelů pro tyto účely již připravila vlastní návrh.

Česká asociace věřitelů se zúčastnila jednání na půdě ÚPV o změně v přiznávání náhrady odměny za právní zastupování | 14. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 proběhlo na půdě ÚPV Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR společné setkání zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR (prof. JUDr. Válková, JUDr. Marvanová, Mgr. Přibylová a další), členů Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (JUDr. Tejc, Mgr. Benda, JUDr. Ing. Pleticha, JUDr. Pospíšil), ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Dienstbiera, zástupců Exekutorské komory ČR (Mgr. Koncz a další), zástupců České advokátní komory (JUDr. Vychopeň a další), Člověka v tísni, o.p.s. (Šimon Pánek a další), poslankyně Mgr. Heleny Langšádlové, zástupců České bankovní asociace (Mgr. Matoušek a další), zástupce finančního arbitra a Aliance proti dluhům Mgr. Lukáše Vacka a zástupce České asociace věřitelů (prezidenta JUDr. Pavla Staňka).

Česká asociace věřitelů zvolila své výkonné a kontrolní orgány | 1. 3. 2014

Dne 1. března 2014 proběhla první členská schůze České asociace věřitelů, jejímž předmětem bylo projednání organizačních a správních záležitostí asociace a volba jejích výkonných a kontrolních orgánů. Členy Výboru ČAV byli jmenováni JUDr. Pavel Staněk, Ing. Jan Bureš, Mgr. Jana Poddaná, Ing. Ondřej Škorpil a Ing. Milan Vojkůvka. Do Kontrolní komise ČAV byli zvoleni Ing. Vít Komárek, Bedřich Vít, MBA, a Ing. Jana Zbořilová. Výbor ČAV následně zvolil prezidenta asociace, kterým se stal JUDr. Pavel Staněk. Viceprezidentem byl zvolen Ing. Jan Bureš. Dále byla členy schválena úprava stanov ČAV, její organizační a jednací řád.
 

ČvP
ČvP