Česká asociace věřitelů

Česká asociace věřitelů se zasazuje za ochranu práv všech věřitelů v České republice bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. Přispíváme ke zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě tak, aby uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky bylo důstojné a spravedlivé.

Naše činnost

 • Sdružujeme fyzické a právnické osoby, které se ztotožňují s cíli asociace a zavazují se k jejímu etickému kodexu
 • Zasazujeme se za zkvalitnění legislativy dotýkající se práv věřitelů
  • Navrhujeme a podporujeme změny směřující k větší dostupnosti, rychlosti a vymahatelnosti práva
  • Upozorňujeme a reagujeme na snahy nepřiměřeně omezovat práva věřitelů
 • Spolupracujeme s právními a ekonomickými experty a dalšími oborovými sdruženími, asociacemi a svazy
 • Podporujeme rozvoj finanční a právní gramotnosti českých občanů
 • Provozujeme bezplatnou právní poradnu pro věřitele i dlužníky

Členům poskytujeme

 • Právní poradenství
 • Prověřování platební spolehlivosti právnických
  a fyzických osob v rejstřících,
 • Odborné semináře
 • Pravidelný monitoring legislativy
 • Denní monitoring médií
 • Pravidelný newsletter informující o důležitých legislativních změnách, návrzích, událostech, aktivitách asociace a jejích členech
 • Bezpečnou platformu pro vzájemnou komunikaci a spolupráci
 • Aktivní správa pohledávek přihlášených do insolvence
ČvP
ČvP